SOUNDVISION GMX-48B  ไมโครโฟนสำหรับตั้งโต๊ะ

GMX-48B เป็นเทคโนโลยีไมโครโฟนแบบปรับตำแหน่งได้เพื่อปรับเสียงตอบสนองความถี่ให้มีความยืดหยุ่นและการทำสำเนาเสียงได้อย่างแม่นยำ สำหรับแอพพลิเคชันที่หลากหลายเช่นห้องประชุมการประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเต็มประสิทธิภาพในการใช้งาน

GMX-48B  เหมาะสำหรับการพูด, ห้องประชุม, ประชาสัมพันธ์, สถาบันการศึกษาและอื่น ๆ

GMX-48B Desktop Gooseneck Microphone