CLEARSOUND CS-520 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือคู่

CS-520 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือคู่ UHF 794-806MHz ตามมาตราฐาน กสทช สามารถเปลี่ยนช่องความถี่สัญญาณได้ 81*2ช่องและด้วยเครื่องรับสัญญาณที่เต็มประสิทธิภาพ

CS-520 รองรับการพูดได้มากมายสำหรับ :

ประชุม,สัมมนา
ประชาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษา
คอนเสิร์ต,สถานบันเทิง
ศาสนสถาน

CLEARSOUND CS-520 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือคู่